Lọc Separ
P559850 - FF5115 FF5337
MÃ DONALDSON P559850
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Dầu FF5323
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 101.6 mm (4.00 inch)

Inner Diameter 41.7 mm (1.64 inch)

Length 234.9 mm (9.25 inch)

Efficiency 99% 22 micron

Efficiency Test Std SAE J1985

Style Cartridge

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

DONALDSON P551317

FLEETGUARD: FF5115, FF5337

BALDWIN: PF7521, PF870

SAKURA: F5505

WIX: 33514

 

AC: GF417 - AMC: SFF2341 - AMERICAN PARTS: 95038 - BALDWIN: PF7521, PF870 - BIG A: 95038, 95514 - CARQUEST: 86038, 86514 - CARTER: 30135 - CATERPILLAR: 1R0178, 1R0718, 8N9850 - DELUXE: 73010 - EXMAN: SFF2341 - FDI - SAMBRON: KG221 - FLEETGUARD: FF5115, FF5337 - FRAM: C3601, CG8 - FREIGHTLINER: DNP559850 - FSA: FF2231 - GM: 5651175 - HASTINGS: GF17 - JURA FILTRATION: SN5115 - KRALINATOR: G83 - LEE ENGINEERING: LG450, LG953 - LOESING: 025040 - LUBER-FINER: LFF870 - MOPAR: J8990953, J8991450, L213 - MOTORCRAFT: FG9 - NAPA: 3514 - P.B.R.: AG3302 - PUROLATOR: EP221, F74801 - SAKURA: F5505 - SURE FILTER: SFF9850 - TIM: 1R0178 - VMC: FF559850 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811492 - WIX: 33514 - WOODGATE: WGF5001, WGF5115  

 

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748