Lọc Separ
R010071
MÃ DONALDSON R010071
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Dầu Tách Nước R010071
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 84 mm (3.31 inch)

Thread Size M16 x 1.5

Length 165 mm (6.50 inch)

Efficiency 95% 10 micron

Efficiency Test Std ISO 4548-12

Collapse Burst 6.9 bar (100 psi)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

0986AF6053

VF1227

111706029D

A30001105030937

VG14080739A

2S111706029D

A30001105030

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748