Lõi Lọc Separ
P821963 - AF25412
MÃ DONALDSON P821963
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P821963
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 126.6 mm (4.98 inch)

Inner Diameter 110.6 mm (4.35 inch)

Length 346.7 mm (13.65 inch)

Efficiency Test Std ISO 5011

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

BALDWIN RS3535

FLEETGUARD AF25412

WIX 46777

 

LAF5762, 8980714220

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748