Lõi Lọc Separ
P845570
MÃ DONALDSON P845570
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P845570
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 164.5 mm (6.48 inch)

Inner Diameter 131.4 mm (5.17 inch)

Length 349 mm (13.74 inch)

Overall Length 356 mm (14.02 inch)

Efficiency 99.9

Efficiency Test Std ISO 10263-3

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

BALDWIN PF9928

HASTINGS FF1286

DN P557004

WIX WF10249

L5094F, K371005, K371004, K317005

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748