Lõi Lọc Separ
P952024
MÃ DONALDSON P952024
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P952024
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 282 mm (11.10 inch)

Inner Diameter 148 mm (5.83 inch)

Length 451 mm (17.76 inch)

Overall Length 463 mm (18.23 inch)

Efficiency 99.95

Efficiency Test Std ISO 5011

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG
MÃ LIÊN QUAN

DONALDSON X770803

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748