Lõi Lọc Separ
P952740
MÃ DONALDSON P952740
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P952740
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 240 mm (9.45 inch)

Inner Diameter 121 mm (4.76 inch)

Length 480 mm (18.90 inch)

Efficiency 99.95

Efficiency Test Std ISO 5011

Type Primary

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

DENNIS 6171211

FPT INDUSTRIAL 8041419

HIMOINSA 3016392

IVECO 8041419

VIRGIS V12M

YANMAR 162ZZZ12010

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748