Lõi Lọc Separ
P953446
MÃ DONALDSON P953446
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P953446
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 125 mm (4.92 inch)

Length 281 mm (11.06 inch)

Outlet Diameter 54 mm (2.13 inch)

Overall Length 284 mm (11.18 inch)

Efficiency 99.9

Efficiency Test Std ISO 5011

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

20129300

119300

CH18168

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748