Lõi Lọc Separ
R003923
MÃ DONALDSON R003923
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió R003923
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Inner Diameter 160 mm (6.30 inch)

Length 485.5 mm (19.11 inch)

Outlet Diameter 171.3 mm (6.74 inch)

Overall Length 491.5 mm (19.35 inch)

Type Safety

Style Radialseal

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

AF29434

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748