Lõi Lọc Separ
C125004 - AH19220
MÃ DONALDSON C125004
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió C125004
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outlet Diameter 127 mm (5.00 inch)

Body Diameter Maximum 317.5 mm (12.50 inch)

Body Length 280.1 mm (11.03 inch)

Efficiency 99.9

Efficiency Test Std ISO 5011

Rated Flow LR 19 m³/min (671 cfm)

Rated Flow MR 23.5 m³/min (830 cfm)

Rated Flow HR 26.9 m³/min (950 cfm)

Restriction LR 102 mm H2O (4.02 inch H2O)

Restriction MR 152 mm H2O (5.98 inch H2O)

Restriction HR 203 mm H2O (7.99 inch H2O)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

FLEETGUARD: AH19220

BALDWIN: PA2831

WIX: 46639, 546639

 

AIR MAZE: SEFC1251 - AIR SUPPLY COMP: 121813 - B R LEE INDUSTRIES: 37998 - BALDWIN: PA2831 - BIG A: 94639 - CARQUEST: 88639 - CATERPILLAR: 3I0022 - DETROIT DIESEL: DC125004 - DMT CORPORATION: 2531757, 531757 - FIAT: 73253513, 8008596 - FLEETGUARD: AH19220 - FLEETRITE: AHR819220 - FRAM: CA7753 - FREIGHTLINER: DNC125004 - GRIMMER SCHMIDT: 12427765, 927765 - HASTINGS: AF1018 - HAVAM: HD1892 - HURRICANE COMPRESSOR: 12427765, 63820 - IVECO: 8008596 - JENBACHER WERKE: 107937 - KELTEC: KA495014, KA520015 - KRALINATOR: LA1612 - LIEBHERR: 10002869 - LOESING: 021902 - LUBER-FINER: LAF8780 - MAN: 50083017098 - MTU: ECC125004 - NAPA: 6639 - NEW HOLLAND: 73253513 - O & K: 1499347 - PALATEK INCORPORATED: 28174112 - PERFORMANCE FILTRATION: 4462 - ROSCO: 37998 - SCANIA: 358842 - SCHUPP AG: SL12929 - SDMO: 30801056401, 30803005001 - SYNERGY INTERNATIONAL: 2531757 - TEREX: 1499347 - TROJAN: 1499347, 149934700 - UNIT RIG EQUIPMENT: 1499347 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 366424 - VMC: AH125004 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00810059 - WIX: 46639, 546639 - WOODGATE: WGA1144 

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748