Lõi Lọc Separ
P131394 - AF1980
MÃ DONALDSON P131394
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P131394
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 85.3 mm (3.36 inch)

Inner Diameter 73.7 mm (2.90 inch)

Length 279.4 mm (11.00 inch)

Bolt Hole Diameter 16.8 mm (0.66 inch)

Efficiency Test Std ISO 5011

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

FLEETGUARD: AF1980

BALDWIN: PA2570

SAKURA: A7611

WIX: 46375, 546375

 

AC: A101C - AIR REFINER: ARM131394 - AIR SUPPLY COMP: 123201 - AMC: SFA1394S - AMERICAN PARTS: 1594, 94375 - AVELING BARFORD: 506357 - BALDWIN: PA2570 - BIG A: 94375 - BLOUNT: 537987 - BOBCAT-MELROE: 6671969, 6681475 - CARQUEST: 88375 - CATERPILLAR: 3I0266, 9Y6823 - CLAAS: 03200020, 320002 - CLARK: 6671969 - CLARK,J.L.: 6671969 - CLEAN: MA751 - COOPERS: AES2199 - DAEDONG: E710011091 - EXMAN: SFA1394S - FLEETGUARD: AF1980 - FLEETRITE: AFR81980 - FRAM: CA258SY - GEHL: 131853 - GM: 25096346 - GUARDIAN: G131394 - HAVAM: HD8150 - HEAVY DUTY AIR: A1394, A5808, HDA1394, HDA5808 - JOHN DEERE: AT43378, AT44374, AT44378 - JURA FILTRATION: SA11930 - KRALINATOR: LA140 - LOESING: 020923 - LUBER-FINER: LAF1394 - MORBARK: 29321022 - MOTORCRAFT: FA1010 - NAPA: 6375 - NELSON: 70515N - NUTECH: SS029 - PUROLATOR: A43458, A53511, AF3511 - RYCO: HDA5507 - SAKURA: A7611 - SCHUPP AG: SL8906 - SURE FILTER: SFA1394S - TYMCO: 5012164 - UNITED AIR CLEANER: 250C152 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 686828 - UNITED ENGINE LIFE: 250C152, 250C152S - VMC: AF131394 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00810749 - WIX: 46375, 546375 - WOODGATE: WGA835, WGA835S  

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748